Dokumenty szkolne

STATUT Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Jana Pawła II 

Aneks nr 1 do STATUTU Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Jana Pawła II  

PROGRAM-WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa