Dokumenty szkolne

STATUT Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Jana Pawła II 

Aneks nr 1 do STATUTU Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Jana Pawła II  

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 21 

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019-2020

ORGANIZACJA PRACY 2019/2020

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2019/2020