Samorząd

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU
NA ROK 2019/2020

CZŁONKOWIE

Magdalena Janik 8b – przewodnicząca
Paulina Kaczmarczyk 7b – zastępca
Alicja Wachel 6d – drugi zastępca

OPIEKUNOWIE

Magdalena Mirek
Anna Kmiecik
Anna Opałek