Zwrot podręczników

Dzień dobry,

w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego oraz zaistniałą sytuacją i rygorem sanitarnym wprowadzamy procedury dotyczące zwrotu książek i podręczników.

 

 1. Podręczniki trzeba zwrócić do dnia 25 czerwca 2020 roku. Każda klasa ma wyznaczony dzień na oddanie podręczników. Lektury i wypożyczone książki mogą, ale nie muszą być oddane przed końcem roku szkolnego, za wyjątkiem klas 8, które muszą rozliczyć się z wszystkich wypożyczonych książek.
 2. Na parterze w holu będą znajdować się 3 stoiska na zwrot podręczników z podpisem dla której klasy jest dane stoisko. Będą od siebie oddalone o 2m, zgodnie z przepisami. Na holu będzie się znajdowało również 4 stoisko na zwrot lektur i wypożyczonych książek, w którym będzie można wyjaśnić też wszystkie niejasności.
 3. Przy każdym stole może znajdować się tylko 1 osoba w maseczce. Między kolejnymi osobami powinien być zachowany bezpieczny odstęp. Obowiązuje zakaz chodzenia po terenie szkoły bez ceu, oddajemy książki i wychodzimy.

4.1 Po podejściu do stoiska otwieramy  podręczniki i dyktujemy osobie obsługującej  numery ze środka. Jeśli coś się nie zgadza, podchodzimy do stoiska z komputerem. (dla klas 2, 3, 5, 6 i 8)

4.2 Po podejściu do stolika odliczamy czy zgadza się odpowiednia ilość podręczników. Jeśli są jakieś nieścisłości, prosimy o podejście do stolika z komputerem. (dla klas 1, 4 i 7)

 1. Oddając lektury podchodzimy do stolika z komputerem i podajemy książki nauczycielowi pod czytnik, po czym odkładamy a jego zgodą do pudła.
 2. Jeśli podręczniki do informatyki znajdują się w sali informatycznej, do rozliczenia się z nich zobowiązany jest nauczyciel informatyki.
 3. Jeżeli ktoś z oddających ma starsze lub młodsze rodzeństwo, a ich klasy są rozpisane na różne dni, jest możliwość oddania podręczników w tym samym dniu. Klasa niewpisana na dany dzień może rozliczyć się przy stoisku z komputerem.
 4. Nie ma obecnie możliwości wypożyczenia książek na wakacje ze względu na rygor sanitarny. Polecamy biblioteki publiczne na ten czas.
 5. Rozpiska:
  15 czerwca (poniedziałek) – klasy 1, 4 i 7
  19 czerwca (piątek) – klasy 8 i 6
  22 czerwca (poniedziałek) – klasy 5, 2 i 3
  23 czerwca (wtorek) oraz 24 czerwca (środa) – uzupełniające dni, gdyby ktoś dostarczył w dniach poprzednich niepełne komplety

Godziny: Od 9:00 do 14:00
W tych godzinach stoiska są dostępne dla wszystkich oddziałów, jednak żeby nie robić długich kolejek sugerujemy podział
– dla klas 2, 3,4, 7, 8: Klasy A od 9:00; klasy B od 10:15, klasy C od 11:40

– dla klas 1, 5 i 6 – klasy A od 9:00, klasy B od 10:00, klasy C od 11:00, klasy D od 12:00, klasy E od 13:00

 1. Jeżeli któraś z podręczników lub książek została zagubiona lub zniszczona, prosimy zamiast niej przynieść wydrukowany dowód wpłaty za zagubioną/zniszczoną książkę. Cenę danej książki oraz dane na które trzeba wykonać przelew jestem w stanie podać przez wiadomość na e-dzienniku lub proszę o kontakt mailowy na sp21edukacjazdalna@gmail.com

 

Pozdrawiam, nauczyciel-bibliotekarz

Anna Kmiecik

 

 

Szanowni Państwo. Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21

Od 25 maja 2020 r. prowadzone będą w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I – III oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Informujemy również, że możemy również uruchomić oddziały przedszkolne.

Od 25 maja 2020 r. mogą w konsultacjach indywidualnych lub grupowych uczestniczyć uczniowie  klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych.

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4 – 7 również będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Udział we wszystkich typach zajęć musi być wcześniej zaplanowany ze względu na wytyczne GIS, MZ, i MEN oraz Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa Szkoły.

Zwracamy się z prośbą, aby informacje o udziale dziecka w zajęciach z wychowania przedszkolnego oraz zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III przekazywać do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00 do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas 8 informacje o udziale w konsultacjach z języka polskiego, języka obcego i matematyki wg ustalonego harmonogramu przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Uczniowie klas 4 – 7 zainteresowani konsultacjami przekazują informację do wychowawcy klasy podając przedmiot konsultacji. Informację o udziale w konsultacjach przekazują również do wychowawców klas do piątku każdego tygodnia do godziny 10.00.

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie internetowej szkoły   w zakładce „DLA RODZICÓW”.

1 2 3 48