Listy do Świętego Mikołaja

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest dla nas czasem wyjątkowym. W tej szczególnej chwili roku spełniają się marzenia – te przyziemne, materialne, dające chwilę beztroski i okazji do uśmiechu…  Uczniowie klasy II B prosili Świętego Mikołaja o wymarzone prezenty.  Mikołaj z pewnością spełni ich życzenia, ponieważ listy zostały napisane w języku dobrze znanym Mikołajowi.

Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek ONLINE

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Regulamin Przeglądu:

Organizatorzy:  Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 w Nowym Sączu

Cele:

– pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych

– zachowanie od zapomnienia polskich kolęd

 i pastorałek

– promowanie twórczości artystycznej

– prezentacja umiejętności wokalnych

 i instrumentalnych

W przeglądzie uczniowie prezentują jeden utwór w następujących kategoriach:

– Instrumentalna

– wokalna

– instrumentalno – wokalna

Prezentacje należy nagrać w formie filmiku, następnie  zapisać go w chmurze przeglądarki Google i przesyłać w postaci linku na pocztę dziennika elektronicznego do nauczyciela muzyki Danuty Dąbrowskiej.

Termin przesyłania danego utworu –  do15 stycznia 2021 roku.

Termin rozstrzygnięcia Przeglądu – 22 stycznia 2021 roku.

Walory artystyczne oceniać będzie jury w składzie:

 D. Dąbrowska,  M. Legutko, M. Mirek

 Komisja oceniać będzie następujące elementy:

-dobór repertuaru, brzmienie, muzykalność

– intonacja, poczucie rytmu

– interpretacja

– poprawność melodyczna

Organizatorzy:

D. Dąbrowska

Konkursy plastyczne dla szkoły podstawowej

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach plastycznych.
1. „Boże Narodzenie w mojej rodzinie”- praca plastyczna.
Technika: dowolna
Format: A4
Termin: do 15 grudnia 2020 r


2. Kartka świąteczna
Technika: dowolna
Format: dowolny
Termin: do 15 grudnia 2020 r.


3. Ozdoba bożonarodzeniowa
Technika: dowolna
Format: dowolny
Termin: do 15 grudnia


Wykonane prace (wymienione wyżej) proszę podpisać: imię, nazwisko, klasa, zapakować i przynieść do szkoły. Wrzucić do specjalnego pudełka.
Najciekawsze prace zostaną wywieszone na oknach szatni- parter.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
Serdecznie zapraszamy

Projekt badawczy Z nimi bezpieczniej – Strażak

W dniach 17.11.2020r. – 30.11.2020r. dzieci z grupy IV „Zuchy” brały udział w realizacji projektu badawczego „Z nimi bezpieczniej – Strażak”. Głównym założeniem projektu było to, aby w ciekawy i atrakcyjny sposób, poprzez różnorodną aktywność i zabawę, przybliżyć przedszkolakom specyfikę pracy strażaka oraz wdrażać ich do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu. Na wstępie i w końcowej części realizacji projektu, za pomocą siatki tematycznej (siatki pytań) zdiagnozowano wiadomości dzieci na powyższy temat. Tworzono warunki do zabaw dydaktycznych, tematycznych, manipulacyjno – konstrukcyjnych, rytmiczno – ruchowych i integracyjnych. Inspirowano dzieci do podejmowania różnorodnych prac plastycznych i ćwiczeń grafomotorycznych. Za pośrednictwem różnych utworów literatury dziecięcej, historyjek obrazkowych, zagadek, filmów edukacyjnych, poszerzono oraz utrwalono wiadomości przedszkolaków w zakresie dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Dzieci poznały różne sytuacje, w których należy wezwać straż pożarną oraz zasady prawidłowego zachowania się podczas niebezpiecznych zdarzeń (ewakuacja, numery alarmowe do służb ratunkowych).  Realizacja projektu badawczego była również okazją, aby budować zaufa­nie do osób wykonujących zawód strażaka.

 

1 2 3 80