WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21                                                       Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Klasa

Przedmiot 

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

G. Wójcicka

K Sawicka
Wieka Przygoda klasa 1, cz.1-4 Podręcznik Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna

Wydawnictwo Nowa Era


E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

G. Wójcicka

K Sawicka

Wielka Przygoda klasa 1 Zestaw ćwiczeń

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Tiger 1


Książka ucznia i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmillan

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

J. Winiecka- Nowak  


K. Sawicka

E. Swoboda
Wieka Przygoda klasa 2, cz.1-2 Podręcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna


Wielka Przygoda klasa 2 Podręcznik do matematyki ,cz.1-2
Wydawnictwo Nowa Era

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

J. Winiecka-Nowak


K Sawicka

E. Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza                          i społeczna . Ćwiczeń cz.1-4Wielka przygoda. Klasa 2 .Ćwiczenia do edukacji matematycznej ,cz.1-4

Wydawnictwo Nowa Era


Język angielski


 Carol Read

Mark Ormerod

Magdalena Kondro


Tiger 2

Książka ucznia  i zeszyt ćwiczeń


Wydawnictwo Macmilla

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna 

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk

Wieka Przygoda. Klasa 3, cz.1-2 Podręcznik Edukacja polonistyczna 

 społeczna 

Wydawnictwo Nowa Era

J. Winiecka- Nowak

Przyroda . Klasa 3.Podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

K Sawicka

E. Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 3,cz.1-2,

Podręcznik. Edukacja matematyczna.

Wydawnictwo Nowa Era

E. Kacprzak,

A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1-4. Edukacja polonistyczna i społeczna

Ćwiczenia

Wydawnictwo Nowa Era

J. Winiecka- Nowak

Przyroda. Klasa 3.Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Nowa Era

K Sawicka

E. Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1-4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej

Wydawnictwo Nowa Era

H. Sarnecka

Czytanie ze zrozumieniem. Klasa 3. Ćwiczenia

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

Carol Read,

Mark Ormerod

Magdalena Kondro

Tiger 3

Książka ucznia  i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmillan

  Klasa IV

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz


Praca zbiorowa

NOWE Słowa na start! 4 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej


NOWE Słowa na start! 4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski


 

Catherine Bright, Nick Beare, Gill Holley 

Together – dla klasy 4

Wydawnictwo Macmillan

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda

M. Marko-Worłowska

J. Stawarz, F. Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy czwartej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki


M. Dobrowolska

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej


Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wersja B

Wydawnictwo GWO

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecka

M. Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to! Podręczni do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa V

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz


A. Marcinkiewicz

J. Ginter

NOWE Słowa na start! 5 Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej


NOWE Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C.Granger

New Hot Spot-2  Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkół podstawowych

Wydawnictwo Macmillan

Historia

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 5 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

M. Sęktas

J. Stawarz


J. Holeczek

J. Pawłowska

J. Pawłowska

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej


Puls życia. Klasa 5 . Zeszyt ćwiczeń 

do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzecki


Z. Bolałek

M. Dobrowolski

A. Mysior

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowejMatematyka z plusem 5. Ćwiczenia dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Geografia

F. Szlajfer

Z. Zaniewicz

T. Rachwał

R. Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

Do dzieła! 5 .Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecka

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik  do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowe 

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VI

Język polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz


Praca zbiorowa

NOWE Słowa na start! 6 Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej


NOWE Słowa na start! 6 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

C.Granger

K. Stannett

New Hot Spot 3 Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Macmillan

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

J. Stawarz


M. Fiałkowska-Kołek

S. Gębicka

A. Siwik

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy  szóstej szkoły podstawowej


Puls życia. Klasa 6 . Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

T. Rachwał

R. Malarz

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzecki


Z. Bolałek

M. Dobrowolski

A. Mysior

S. Wojtan

P. Zarzycki

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowejMatematyka z plusem 6. Ćwiczenia dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka

J. Lukas

K. Onek

Do dzieła! 6 .Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik  do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowe

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

M. Kęska

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VII

Język polski

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz


J. Kuchta

J. Kościerzyńska

M. Ginter

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej


NOWE Słowa na start! 7 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

M. Mann

S. Taylore_Knowles

Repetytorium ósmoklasisty .Część 1 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmillan

Język niemiecki

E. Kościelniak- Walewska

M. Kosacka


K. Kotorowicz-Jasińska

Z. Pokrzewińska

Mein Deutschtour. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej


Mein Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Historia

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7.  Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

R. Malarz

M. Szubert

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

M. Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy  siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

J. Kulawiak

T. Kulawiak

M. Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat

T. Kulawiak

M. Nowotny- Różański

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiego

M. Dobrowolski

M. Jucewicz

M. Karpiński

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej


Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Plastyka

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Do dzieła! 7 .Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

G. Koba

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Klasa VIII

Język polski

J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz


J. Kuchta

J. Kościerzyńska

M. Ginter

NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej


NOWE Słowa na start! 8 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

M. Mann

S. Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego


Repetytorium Ósmoklasisty. Zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Macmilann

Język niemiecki

E. Kościelniak- Walewska

M. Kosacka

Mein Deutschtour. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Historia

R. Śniegocki

A. Zielińska

Wczoraj i dziś. Klasa 8.  Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

T. Rachwał

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia

B. Sągin

A. Boczarowska

M. Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii           dla klasy  ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

J. Kulawiak

T. Kulawiak

M. Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik                    do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Fizyka

G. Francuz-Ornat

T. Kulawiak

M. Nowotny- Różański

Spotkania z fizyką. Podręcznik                   do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiego


M. Dobrowolski

M. Jucewicz

M. Karpiński

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej


Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo GWO

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka

A. Janicki

A. Kucia-Maćkowska

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy               o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka

G. Koba

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Podręczniki do religii – do samodzielnego zakupu przez rodziców

 

Klasa

Autor

Tytuł 

Wydawnictwo

klasa 1

Red. K .Mielnicki, E. Kondrak

„Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii  

dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa 2

Red. K .Mielnicki, E. Kondrak

„Odkrywam Królestwo Boże”. Podręcznik             

dla religii dla klasy II szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa 3

Red. K .Mielnicki, E. Kondrak

„Poznaję Jezusa” . Podręcznik do religii                                                                               dla klasy III szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

klasa 4

Red. W. Janiga

„Chcę życ Jezusem”. Podręcznik do religii

 dla klasy IV szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 5

Red. W. Janiga

„Bóg poszukuje człowieka. Podręcznik do religii 

dla klasy V szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 6

Red. W. Janiga

„Jezus Chrystus nas zbawia” . Podręcznik do religii 

dla klasy VI szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 7

Red. P.Janiga

„Bóg wskazuje nam drogę”. Podręcznik do                     

   dla klasy VII szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium

klasa 8

Red. P. Janiga

„Moca Ducha Świętego przemieniamy Świat” Poręczni do religii           

      dla klasy VIII szkoły podstawowej

Wydawnictwo Gaudium