Informacje o ubezpieczeniu

UBEZPIECZENIE- rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Na rok szkolny 2023/2024 składkę można wybrać w dwóch proponowanych wariantach: 50 zł lub 70 zł.

  1. Ubezpieczenie:

http://www.sp21sacz.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Ubezpieczenie-EDU-PLUS.pdf


2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

3. Jak zgłosić szkodę (wniosek – zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS)

3.1 wydrukować wniosek ze strony szkoły, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do podpisu;
3.2 pobrać wniosek w sekretariacie szkoły.
http://www.sp21sacz.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/wniosek-zgloszenie-roszczenia-z-ubezpieczenia-EDU-PLUS.pdf