Rada rodziców

Przewodnicząca

Agnieszka Ociepka

Zastępca

Izabela Sediwy

Członkowie

Małgorzata Janik

Małgorzata Zapała

Agnieszka Pudałko

Monika Olszowska

Małgorzata Bernady

Adres do kontaktu z Radą Rodziców sp21nsradarodzicow@gmail.com

Bank Łącki

Nr konta : 08 8805 0009 0023 9149 2008 0001