Rada rodziców

Przewodnicząca

 

Zastępca

 

Sekretarz

 

Skarbnik

 

Adres do kontaktu z Radą Rodziców sp21nsradarodzicow@gmail.com

Bank Łącki      

Nr konta : 08 8805 0009 0023 9149 2008 0001