Pedagog

Godziny pracy pedagoga
Pedagog Agnieszka Sokołowska
„NIE, ponieważ cię kocham.
Właśnie dlatego nie zrobię dla ciebie wszystkiego”
ks. Jan Kaczkowski