Klasa 8 – informacje o egzaminach i rekrutacji

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2022/2023

Terminy egzaminów

Informator Egzaminu Ósmoklasisty 2022/2023