Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu