Święto Rodziny

Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty.

Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia.

Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia.

3b:

2c: