Projekt Eko Miecio zawitał do naszej szkoły!

W ostatnim tygodniu kwietnia zawitał do nas gość z Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu i zostanie z nami przez 3 tygodnie. Eko Miecio, bo o nim mowa, jest misiem propagującym zachowania ekologiczne wśród dzieci.

Cele projektu:

  • przybliżenie dzieciom tematyki ekologicznej i zdrowotnej,
  • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie i dostrzeganie piękna otaczającego świata i uświadamianie, że człowiek potrzebuje zasobów natury do życia,
  • wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych,
  • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,
  • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi,
  • kreatywne i twórcze działania nauczycieli i dzieci,
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych, które zapewnią późniejszy sukces uczniów i ukształtują nawyk czytania w dorosłym życiu,
  • współpraca przedszkoli, szkół oraz bibliotek szkolnych z biblioteką pedagogiczną w promowaniu kultury czytelniczej.

Pierwszą klasą, z którą Eko Miecio przeprowadził zajęcia była klasa 2c, w której zapoznawał dzieci z ofertą ekologiczną naszej biblioteki szkolnej, pokazywał zdjęcia pozytywnych i negatywnych aspektów środowiska i czytał list, który napisał do dzieci.