XV Międzyszkolny Przegląd Artystyczny Poezji Juliana Tuwima

W dniu 19 kwietnia odbył się XV Międzyszkolny Przegląd Artystyczny Poezji Juliana Tuwima dla uczniów klas I-III. Konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach: teatralnej i plastycznej, a w artystycznej rywalizacji nie zabrakło także uczniów naszej szkoły.Wyróżnienia otrzymały: Julia Słowik (kategoria recytatorska), Nelly Karwala (poezja śpiewana), Natalia Kret, Kinga Oracz oraz Maja Ogórek (kategoria plastyczna). Serdecznie gratulujemy!