Życzenia świąteczne

Pokoju na świecie
Spokoju w sercach
Zgody między ludźmi,
By nie tylko Świąteczne Dni,
Ale każdy dzień Nowego 2023 Roku
przepełniony był
RADOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ I NADZIEJĄ
Z Bożonarodzeniowym pozdrowieniem
Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3
w Nowym Sączu