BEZPIECZNY DOM

11 października uczniowie klasy I C uczestniczyli w zajęciach „Bezpieczny Dom” w sali edukacyjnej „OGNIK” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Wspomniane pomieszczenie zaadaptowane zostało na typowe mieszkanie. Wygospodarowano: pokój dzienny oraz kuchnię. Dzięki temu układowi dzieci mogły zobaczyć między innymi z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać w mieszkaniu, jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla. Zaprezentowano małym uczestnikom szkolenie, jak wygląda prawidłowa ewakuacja z miejsca objętego dużym zadymieniem. Wszystkie pokazy wykonywane były w warunkach w pełni bezpiecznych dla uczestników. Dzieci dowiedziały się także jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Poznały też najważniejsze znaki ewakuacyjne. W trakcie prowadzonych zajęć poruszana była również tematyka pór roku, w tym zagrożeń sezonowych oraz form spędzania czasu wolnego i mogących z nich wynikać niebezpieczeństw. Na zakończenie zajęć dzieci zobaczyły specjalistyczny sprzęt będący wyposażeniem strażaków.    Uczestnictwo w szkoleniu z pewnością zapisze się w świadomości uczestników i w przyszłości zaowocuje poprawą świadomości, co przełoży się na bezpieczeństwo w przypadku gdy rzeczywiście przyjdzie zmierzyć się z prawdziwymi zagrożeniami.