Gala finałowa podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

Gala finałowa podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
w roku szkolnym 2021/2022

Podczas uroczystości wojskową asystę honorową wystawił 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa oraz 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego z Kraków – Balice.
Ceremonialną asystę honorową (CAS) wystawił Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków z Nowego Sącza oraz Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II z Nowego Sącza
W skład WAH wszedł Znak Bojowy w postaci sztandaru: 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: dowódca pocztu: chor. Krzysztof Drozd, sztandarowy: sierż. Tomasz Pieczonka, asystujący: st. kap. Grzegorz Nieznański, Znak Bojowy w postaci Sztandaru 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego z Kraków – Balice w asyście honorowej Pocztu Sztandarowego w składzie: dowódca pocztu: ppor. Jakub Żurek, sztandarowy: mł. chor. Adam Radecki, asystujący: sierż. Tomasz Fils. Posterunek Honorowy Żołnierski z Bronią. Wartę honorową przy wizerunku Niezłomnych Bohaterów zaciągnęli: żołnierze z 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa: szer. Paweł Zygler, szer. Mateusz Rusinek oraz Strzelcy z Zespołu Szkół
nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu wartę na posterunku honorowym pełnili: st. strzelec Patryk Kozik, st. strzelec Michał Serafin, st. strzelec, Karol Wójcik, strzelec Roman Kurjewicz

– – –

3 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu odbyła się Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii. Uroczystość została poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I, II i III miejsca spośród laureatów – uczniów kl. 7- 8 szkół podstawowych w kategorii prezentacja multimedialna upamiętniająca postać gen. bryg. Józefa Kustronia. Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, natomiast współorganizatorami: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.
Konkurs miał na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – jednego z najlepszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, gen. bryg. Józefa Kustronia w 130. rocznicę urodzin oraz św. Maksymiliana Marię Kolbego w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci. Galę finałową poprzedziło wystawienie posterunku honorowego żołnierskiego z bronią, przy wizerunkach: gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, gen. bryg. Józefa Kustronia.

Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję konkursu rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania im. gen. bryg. Stanisława Skalskiego z Kraków – Balice oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu po czym został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Na galę finałową przybyli m.in. laureaci wraz z rodzicami i opiekunami naukowymi. Kolejną częścią uroczystości było przywitanie zaproszonych gości: Anny Paluch Posła RP, ppłk. Mirosława Michalika z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego jurora
Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, kpt. Jana Jastrzębskiego Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych w Warszawie jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, ks. kapelana Karpackiego Oddziału Straży Granicznej por. Roberta Młynarczyka reprezentującego Biskupa Polowego Wojska Polskiego Jego Eminencję Wiesława Lechowicza oraz Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisława Laciugę, por. Skarbimira Nowickiego z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, mł. chor. Paweł Zięby z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Jakuba Kruczka reprezentującego Andrzeja Guta – Mostowego Posła RP Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Cezarego Kmiecika reprezentującego Jana Dudę Posła RP, Agnieszkę Masłowską reprezentującą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Agnieszkę Jędrzejek wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentującą Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty, Magdalenę Majkę Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Krzysztofa Głuca Przewodniczącego Rady Miasta, Tomasza Baliczka Dyrektora Wydziału Sportu, Józefa Stachonia
Prezesa Aeroklubu Podhalańskiego Nowy Sącz, Krzysztofa Kotowicza Członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, dr. Grzegorza Krzaka – historyka dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie jurora Ogólnopolskiej Komisji
Konkursowej, Renaty Kaczorowskiej Członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Leszka Kuźmy Członka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Anastazji Plechty – historyka wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Edwarda Kantora modelarza z Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego Orlik jurora Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Kamila Olesińkiego Prezesa Stowarzyszenia Żandarmeria, Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.
Po przedstawieniu Gości miało miejsce wystąpienie pani Beaty Mac dyrektora szkoły, która odczytała również list Piotra Dudy Przewodniczącego NSSZ Solidarność skierowany do laureatów OKH następnie poinformowała, że patronatem edukacyjnym konkurs został objęty przez Instytut Pamięci Narodowej a Komitet Honorowy Konkursu tworzyli: Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Anna Paluch Poseł RP, Arkadiusz Mularczyk Poseł RP, Jan Duda Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Wiesław Lechowicz Biskup Polowego Wojska Polskiego, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza a patronat medialny sprawowało Radio RDN Małopolska Kolejny punktem Gali były wystąpienia zaproszonych Gości: Anny Paluch Posła RP, ppłk Mirosława Michalika z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, kpt. Jana Jastrzębskiego Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych w Warszawie, ks. kapelanem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej por. Roberta Młynarczyka reprezentującego Biskupa Polowego Wojska Polskiego Jego Eminencję Wiesława Lechowicza oraz Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisława Laciugę, Jakuba Kruczka reprezentującego Andrzeja Gut – Mostowego Posła RP Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który odczytał list od pana ministra skierowany do laureatów konkursu, Agnieszki Jędrzejek wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentującej Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty, Magdaleny Majka Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Krzysztofa Głuca Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, Krzysztofa Kotowicza Członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Po wystąpieniach gości miał miejsce występ artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wpłynęły zgłoszenia z 80 szkół w tym z 16 spoza granic kraju: Australii, Czeskiej Republiki, Francji, Irlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.

Wszystkich prac, we wszystkich kategoriach – 617 w tym spośród Polonii – 63
Prace nie na temat – 30
Na OKH dotarły prace z następujących szkół polonijnych:
Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków w Ukrainie
Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza Nowy Jork USA
Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu w Austrii
Szkoła Polska im. Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil we Francji
Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę składającą się z prac laureatów i uczniów wyróżnionych (modele samolotów, prace plastyczne). Natomiast Stowarzyszenie Żandarmeria udostępnił ekspozycję broni, mundurów, wyposażenia z czasów II wojny światowej oraz powstania antykomunistycznego (1939 – 1955) Sądecczyzna w ogniu.
Gratulujemy laureatom, uczniom wyróżnionym, opiekunom naukowym oraz rodzicom uzyskania przez ich podopiecznych tytułu laureata oraz otrzymania wyróżnień.
Życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Gołąb