“Ekologia musi być, żeby Ziemia mogła żyć ’’ 

   Światowy Dzień Ziemi – zajęcia ekologiczne w świetlicy szkolnej

Dzień Ziemi to tylko symbol, moment ekologicznej refleksji, a także różnorodne działania, które mają przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Z okazji Światowego Dnia Ziemi w świetlicy szkolnej odbył się cykl zajęć mających na celu promowanie postaw proekologicznych oraz uświadomienie dzieciom, że Ziemia to nasz dom, a dbanie o nią jest naszym wspólnym celem. W ramach tych dni odbyły się zajęcia poświęcone zagadnieniom ekologicznym, dzięki którym dzieci dowiedziały się, co możemy zrobić, aby żyć w zgodzie z naturą i nie szkodzić środowisku naturalnemu. Świetliczaki wspólnie tworzyły kodeks młodego ekologa, zachęcający do właściwych postaw na rzecz przyrody. Rozwiązywały też różne zadania, zagadki i quizy związane z ekologią. Nie zabrakło też  ekologicznych gier i zabaw. Miłym akcentem były eko piosenki, tj. ,,Ziemia to wyspa zielona’’ oraz ,,Świat w naszych rękach’’. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się również warsztaty ekologiczne pod hasłem ,,Świetlicowy recykling czyli jak zrobić coś z niczego’’ inspirujące dzieci do twórczego działania. Podczas tych warsztatów dzieciaki tworzyły z odpadów różnorodne prace, rozwijając swoją kreatywność. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do zmiany złych nawyków na dobre ekologiczne praktyki, a dzieci zapamiętają, że ,,Świętujemy jeden dzień – działamy  cały rok’’.