REKRUTACJA DO KLASY I

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu

ogłasza rekrutację

do klasy pierwszej

na rok przedszkolny 2022/2023.

Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami rozpoczyna się 1 marca 2022r.

 

Dokumenty można pobrać ze strony www.sp21.sacz.edu.pl w zakładce Dla Rodziców/ Rekrutacja do klasy 1 lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

Uzupełnione, kompletne zgłoszenia/wnioski wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu lub wysłać skany wypełnionych dokumentów na adres sp21@edu.nowysacz.pl