W świecie figur przestrzennych

Uczniowie klas II ramach innowacji pedagogicznej Nowosądeckiego Projektu Edukacyjnego realizują program opracowany przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską „Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień matematycznych w drugim roku nauki szkolnej”.

Uczniowie na lekcjach matematyki poznawali m.in. figury przestrzenne. Dokładnie sformułowali definicje ściany, krawędzi oraz naroży poszczególnych brył. Konstruowali modele żeberkowe sześcianu i prostopadłościanu. Poznali również własności kuli, tworząc model tej bryły. Za pomocą drewnianych klocków do budowania w kształcie sześcianu lub prostopadłościanu oraz planszy z zaznaczoną siecią kwadratową uczniowie realizowali serię zadań i układanek. Oto efekty ich pracy.