Regulamin konkursu na recenzję książki zakupionej do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Regulamin konkursu na recenzję książki zakupionej do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs na recenzję książki zakupionej do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 2. Organizatorem Konkursu jest biblioteka Zespołu Szklno-przedszkolnego nr
 3. Złożone prace powinny być autorskie, nigdy wcześniej nie publikowane
 4. Prace konkursowe należy składać do biblioteki szkolnej od dnia 2.12.2021 do dnia 1.3.2022 r.
 5. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

 CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
 2. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży.
 3. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki (nowości zakupionej do biblioteki szkolnej). Każdy uczestnik składa 1 recenzję.
 3. Prace należy składać w formie wydruku i powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, tytuł i autor recenzowanej książki oraz klauzulę „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w konkursie na recenzję książki zakupionej do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 4. Format pracy: wydruk komputerowy, format A4, czcionka 12

 

  KRYTERIA OCENIANIA

 1. Prace oceni jury konkursu wg poniższych kryteriów: Wybór książki, Przedstawienie problematyki utworu

  Poprawność pracy pod względem merytorycznym

  Styl i forma wypowiedzi

 Poprawność językowa, ortografia i interpunkcja

 1. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze recenzje, które zostają nagrodzone do dnia 15.04.2021 r.

 

Do wypożyczania książek z NPRC zapraszamy od stycznia!