40 rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce

W dniu 13 grudnia 2021 r.klasa 7c  6 a wzięły udział w rekonstrukcji wydarzeń podczas Stanu Wojennego w 40 rocznicę ogłoszenia go w Polsce. Poczet sztandarowy reprezentowany przez uczniów ZSP nr 3 wziął udział w uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem MBN w Nowym Sączu,a  następnie w apelu ku pamięci bohaterów Solidarności i ofiar przy Rondzie Solidarności.