XXI Dzień Papieski

Szanowni Państwo,

W niedzielę 10 października w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony był XXI Dzień Papieski.
Z tej okazji w naszej społeczności szkolnej w dniach 11 – 12 października br. będzie organizowana zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.