Chrońmy przyrodę ! – Światowy Dzień Drzewa

Naszą miłością do przyrody ,,zarażamy’’ innych. Mając na uwadze, jak obecnie ważna jest  edukacja ekologiczna dzieci, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia związane z obchodami Dnia Drzewa. Celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie, a także zwiększenie ich świadomości ekologicznej. Motywem przewodnim zajęć z dziećmi były więc drzewa. Dzieci wysłuchały wiersza ,Z ekologią za pan brat’’, obejrzały prezentację o drzewach, a także wypowiadały się,,Co nam dają drzewa ?’’, podkreślając ważną rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt. Świetliczaki rozwiązywały zagadki i zadania dotyczące ekologii, rozpoznawały po liściach i owocach gatunki wybranych drzew, opowiadały, co robią i co jeszcze mogą zrobić, aby chronić drzewa. Były zabawy ruchowe z wykorzystaniem liści, kasztanów i żołędzi.

W tym dniu drzewa były też inspiracją prac plastycznych dzieci. Powstały piękne prace o tematyce ,,Jesienne drzewa’’, które zostały zaprezentowane w galerii prac.Mamy nadzieję, że te i kolejne zajęcia o tematyce proekologicznej wpłyną pozytywnie na właściwą postawę dzieci, które w przyszłości staną się prawdziwymi miłośnikami przyrody, mając na względzie losy otaczającego nas świata.