Piknik

W dniu 26 lipca 2021 r. w Zespole Szklono – Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu odbył się piknik i warsztaty edukacyjne dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Miasta Nowego Sącza” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie to było uwieńczeniem i podsumowaniem działań projektowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz od 2020 roku.

W ramach pikniku przewidziano stoiska, dostosowane do wieku i umiejętności dzieci, przedstawiające tematykę ekologiczną m.in.: ochrony Ziemi czy segregacji odpadów. Uczestnicy projektu dowiedzieli się m.in. czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady oraz co dzieje się z nimi po tym jak trafią do pojemników na śmieci. Nie lada atrakcją dla dzieci były również gokarty zasilane energią pozyskiwaną z promieni słonecznych oraz EKO rowery produkujące energię poprzez pedałowanie. To ile wytworzyliśmy prądu pokazywały specjalne panele świetlne.


Ponadto dzieci miały okazję stworzyć swoją własną EKO torbę z niepowtarzalnymi wzorami namalowanymi za pomocą farb akrylowych oraz przypinkę z EKO – hasłami i rysunkami. Była to praktyczna pamiątka pikniku a zarazem promowanie korzystania z opakowań wielorazowego użytku. Nie zabrakło również gier i zabaw m.in. ekologicznego twistera, gry planszowej czy puzzli XXL. Dla miłośników sportu była dostępna dmuchana bramka z otworami symbolizującymi pojemniki do segregacji śmieci, a także dmuchańce, balony i bańki mydlane.