Impreza dla ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W dniu 22 czerwca 2021 r. nauczyciele wspomagający oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjne zorganizowali imprezę, na zakończenie roku szkolnego, dla uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły. Wzięli oni udział w następujących atrakcjach: mini dyskotece, malowaniu farbami na folii oraz grze typu Bocci.