Wyniki Konkursu Historycznego „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” – edycja 2020/2021

Wyniki Konkursu Historycznego „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” – edycja 2020/2021
organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w
Nowym Sączu, Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu,
Stowarzyszenia „DLA MIASTA” w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w
Nowym Sączu.
Konkurs realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego oraz
Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbary Nowak.
NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – praca multimedialna
I NAGRODA
JULIA PETRYSZAK, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu,
opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk
Miejsca straceń na Sądecczyźnie 1939 – 1945
II NAGRODA
MAGDALENA GARGULA, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu,
opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk
Bolesław Barbacki człowiek wielu talentów
III NAGRODA
ZOFIA POPIELA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu,
opiekun merytoryczny – Dorota Damian
B. Barbacki – artysta, społecznik, patriota
WYRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – praca multimedialna
1. EMILIA ZAJĄC, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Saczu
opiekun merytoryczny – Jolanta Górowska
Nowy Sącz w postaciach zapisany
2. ŁUKASZ HABAJ, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu
opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz
Historia kolei na ziemi sadeckiej
3. DOMINIKA NOWOGÓRSKA, Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Bernadeta Krok
Bolesław Barbacki wybitny sądeczanin
4. PAWEŁ RATYŃSKI, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Dorota Damian
Moja historia Bolesław Barbacki
5. JULIA RADZIEJEWSKA, Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Bernadeta Krok
Śladami Bolesława Barbackiego
6. ZUZANNA PORĘBA, Szkoła Podstawowa w Mszalnicy
opiekun merytoryczny – – Bernadeta Krok
Bolesława Barbacki wybitny malarz i wspaniały człowiek

7. WERONIKA OGORZAŁEK, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Jolanta Górowska
Wędrówka śladami Barbackiego

8. GABRIELA DULAK, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Dorota Damian
Bolesław Barbacki – wybrańcem wielu muz

9. MARTYNA SKIBIAK, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Katarzyna Popiela
Bolesław Barbacki człowiek o wielu talentach
10. ADRIAN SOBCZYK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Małgorzata Słyś – Tyliszczak
Życie i twórczość Bolesława Barbackiego
11. MAJA NYCEK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Dorota Damian
Bolesław Barbacki wybitny człowiek
12. GABRIELA KRĘŻOŁEK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny– Małgorzata Słyś – Tyliszczak
Jozefa Staniszyn , kobieta wielu talentów
NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – praca pisemna
I NAGRODA
HANNA CETNAROWSKA, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu
opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz
List do wnuczki – moja mała ojczyzna
II NAGRODA – równorzędna
ANNA ŻYTKOWICZ, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu
opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz
Sandecja w pejzażu Nowego Sącza
II NAGRODA – równorzędna
JAROSŁAW SKRZYPIEC, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód
Bolesław Barbacki na tle dziejów Nowego Sącza w okresie dwudziestolecia międzywojennego
WYRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE – praca pisemna
1. TOMASZ CZYŻYCKI, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód
Nowy Sącz i Bolesław Barbacki w czasie II wojny światowej
2. VANESSA WOLAŃSKA, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk
Przykłady dla innych, dumy Nowego Sącza – Bolesław Barbacki i Roman Sichrawa

3. OSKAR KULIG, Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Bernadeta Krok
Bolesław Barbacki zasłużony Sądeczanin
4. OLIWIA JANUSZ, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk
Bolesław Barbacki i jego szkoła
NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – praca multimedialna
I NAGRODA
PIOTR KOSZYK, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Michał Rejduch
Radiowy spacer po Nowym Sączu śladami B. Barbackiego
II NAGRODA
GABRIELA WOLIŃSKA, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Michał Rejduch
Bolesław Barbacki odkryty na nowo. Wywiad z Marią Molendą autorką scenariusza do filmu „Portret Polaka”
WRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – praca multimedialna
1. MARLENA NIEMIEC, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
Czarno-białe lustro
2. KINGA TUDAJ, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
Sądecka historia
NAGRODY – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – praca pisemna
I NAGRODA – równorzędna
PATRYCJA GOŁYŹNIAK, Zespół Szkół nr 3 w Nowy Sączu
opiekun merytoryczny – Ewa Bukalska
Abonament na życie
I NAGRODA – równorzędna
MAGDALENA OGUREK, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
Bolesław Barbacki człowiek, który widział duszę
WYRÓŻNIENIA – KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – praca pisemna
1. NATALIA SZWALA, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
opiekun merytoryczny – Szewczyk Teresa
Malowane listy
2. DAMIAN DUDCZAK, Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
Z życia wielkiego działacza Bolesława Barbackiego
Nagrody ufundowane zostały przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”, Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu, Panią Annę Totoń.