Matematyka na podłodze

Tym razem szóstoklasiści brali udział w zajęciach pt. Matematyka na podłodze. Celem było rysowanie figur przestrzennych w dużym formacie a następnie dokonywanie szczegółowego opisu powstałych graniastosłupów.