„Chodź pomaluj mój świat”

„Chodź pomaluj mój świat”  w ramach zajęć projektu autorskiego „Kreatywne Zajęcia”  zorganizowano plener malarski, malowanie odbyło się na folii. Ćwiczenia dostarczyły doznań sensorycznych, a to że dzieci były podzielone na grupy uczyło ich współpracy, wzajemnej pomocy, tolerancji i życzliwości .

Patrycja Lipińska, Sylwia Gołąb