Jan Molitoris Finalistą Małopolskiego Konkursu Chemicznego

Jan Molitoris, uczeń  klasy 8B, jako pierwszy w historii naszej szkoły został Finalistą Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Pomimo trudności w przygotowaniach związanych z zdalnym nauczaniem oraz zmiany terminów konkurs odbył się z zachowaniem porządku tj. w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 215  uczniów z całego województwa. Natomiast w ostatnim, finałowym etapie, który odbył się w Krakowie wzięło udział  42  uczniów szkół małopolskich. Pytania konkursowe znacznie wykraczały poza materiał przewidziany programem nauczania w szkole podstawowej. Często były to treści realizowane w szkole średniej.

Na etapie wojewódzkim Jan zdobył  85 % poprawnych odpowiedzi, co dało mu Tytuł Finalisty Małopolskiego Konkursu Chemicznego.

Cała społeczność szkolna jest dumna z sukcesu Janka! Naszemu finaliście serdecznie gratulujemy talentu, pracowitości i wytrwałości!