Godzina dla Ziemi

Samorząd Uczniowski zachęca do udziału w Godzinie dla Ziemi. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją stworzoną przez zastępczynię przewodniczącego Wiktorię Zegzdę z klasy 7B.

Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób.
Ma ona na celu nakłonienie ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę
świateł (od 20:30 do 21:30) oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania
ona do refleksji nad zmianami klimatu.
Jeśli społeczność świata nie powstrzyma nadmiernej emisji gazów cieplarnianych,
w tym dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery w procesie wytwarzania energii z
paliw kopalnych, mogą nam zagrażać co raz częstsze ekstremalne zjawiska
pogodowe, susze i powodzie, a nawet w niektórych rejonach świata – głód, brak
wody pitnej, nasilenie się chorób wywołanych zanieczyszczoną wodą czy
pasożytami. Wymieranie różnych gatunków zwierząt i niszczenie ekosystemów.
Akcja ta jest największą, globalną inicjatywa społeczną zainspirowaną przez organizację
ekologiczną WWF.

Godzina dla Ziemi