R E G U L A M I N XX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”

R E G U L A M I N
XX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI”
organizowanego z okazji 130. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego