Informacje o egzaminie ósmoklasisty i rekrutacji do szkół średnich

Informujemy, że w zakładce “Dla uczniów” znajduje się na bieżąco aktualizowana strona na temat Egzaminów Osmoklasisty oraz Rekrutacji do Szkół Średnich. Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami, terminami egzaminów oraz przydatnymi linkami.

Klasa 8 – informacje o egzaminach