DZIEŃ POKOJU I PRAW DZIECKA

20 listopada obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka dlatego też zajęcia w grupie 6 u maluszków były temu poświęcone. “Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek ma swe prawa” zatem Przedszkolaki poznały przysługujące im prawa i stworzyły piękny plakat, który je ukazuje.

20 listopada dzieci z grupy V obchodziły Dzień Pokoju i Praw Dziecka . W ranku układały z kolorowych puzzli słowo ZGODA. Szukały przysłów kojarzących się z tym słowem. Podczas zajęć głównych  rozmawiały  o znaczeniu  wypowiedzi “Pokojowy człowiek” –  (łagodny). W czasie twórczej zabawy metodą  „Burza mózgów”  zastanawiały się co oznaczają pojęcia: pokój pokojowe nastawienie, pokojowość? Wykonały pracę plastyczno – techniczną  “Gołąbek pokoju”, który ma im przypominać o łagodności i pokojowym nastawieniu do innych. Obejrzały film edukacyjny  „ Lekcje z Januszem Korczakiem” i zapoznały się  z prezentacją  multimedialną ” Janusz Korczak”. Poznały też podstawowe Prawa Dziecka. Pamiętają ,że „ mali ludzie”  oprócz praw mają też obowiązki.

W dniu 20 listopada w Miejskim Przedszkolu Nr 6, w grupie 4, pod hasłem „Nasze prawa, ważna sprawa” odbyły się uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i Dnia Pokoju. Miało ono na celu zapoznanie przedszkolaków z wybranymi prawami dziecka, wdrażanie ich do pokojowości, tolerancji, poszanowania i akceptacji odmienności oraz budzenie zainteresowania życiem rówieśników w innych krajach świata. Podczas spotkania został odczytany list do dzieci, od Pani Barbary Kalisz Rzecznika Praw Dziecka działającego przy TPD w Nowym Sączu. Przedszkolaki obejrzały również film edukacyjny – „Nasze prawa!”, śpiewały piosenkę o prawach dzieci oraz obejrzały film edukacyjny o Januszu Korczaku, prekursorze praw dziecka. Podczas uroczystości Zuchy zostały pasowane na Przyjaciół Króla Maciusia Pierwszego. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Dzieci uświetniły uroczystość wierszami oraz wspólnym tańcem – „Walczykiem szczęśliwych dzieci”.

Uroczystość przygotowały i prowadziły nauczycielki: Julia Hojdys i Irena Michalik