Konkurs dla uczniów klas 7 – 8 Spotkanie z Janem Pawłem II

Konkurs dla uczniów klas 7 – 8
Spotkanie z Janem Pawłem II –

przeprowadź wywiad w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.
Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj z dziadkami. Jasne? Zatem,
jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci. Czy
obiecujecie, że przygotowując się do Dni w Panamie będziecie częściej rozmawiać ze swoimi
dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi?
Będziecie zadawać im pytania? Pytajcie ich, bo oni są mądrością narodu.

Papież Franciszek, Kraków, 31.07.2016

Drodzy Uczniowie!
Zbliża się 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji proponujemy Wam wzięcie
udziału w konkursie pt. „Spotkanie z Janem Pawłem II – przeprowadź wywiad”.
Uczestnikiem może być każdy uczeń SP 21 z klas 7 – 8, który do dnia 14 maja
przeprowadzi, zapisze i wyśle na podany adres mailowy wywiad z babcią, dziadkiem, mamą,
tatą, sąsiadką, wujkiem, ciocią …czyli osobą, która podzieli się z Wami wspomnieniami
z osobistego spotkania z Patronem naszej szkoły. Poszukajcie wokół siebie osób, które brały
udział np. w spotkaniu z Janem Pawłem II w Tarnowie, Starym Sączu czy Krakowie.
Porozmawiajcie z nimi o tamtych wydarzeniach, emocjach oraz ich wpływie na życie
Waszych rozmówców.
Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową będą:
 Zgodność z tematem konkursu,
 Zastosowanie właściwych zasad konstrukcji wywiadu,
 Sensowność, celowość oraz jakość merytoryczna zadawanych pytań,
 Styl i forma językowa pracy.
Forma: pisemna
Czcionka: Times New Roman 12
Liczba znaków: 2000 – 3000
Termin: do 14 maja 2020 r.
Adres: ponadlekcjamisp21@gmail.com

Zapraszamy!

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Agnieszka Krzemień
Elżbieta Szczecina