Program edukacji medialnej i społecznej

Klasy IA, IC i ID biorą udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej w kinie Sokół w Nowym Sączu (4 spotkania w roku szkolnym). Celem spotkania jest kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt z dziełami polskiej i światowej ssztuki filmowej.

Uczniowie dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów będą mofli dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procedery społeczne.