HEJT – to się w sieci nie mieści.

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.
                       fragment wiersza „Nienawiść” Wisławy Szymborskiej

            Po wakacyjnej przerwie witamy wszystkich gości i użytkowników strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i teraz, będziemy się z Wami dzielić najciekawszymi wydarzeniami z życia naszej klasy, czyli (już!) 6d. Na początek – sprawozdanie z zajęć, które odbyły się w ramach godziny z wychowawcą  11 października 2019 r. A rozmawialiśmy wtedy o bardzo ważnym problemie – tzw. hejcie internetowym.

            Ala, WiktoriaKaja, które przygotowały prezentację na ten temat, poruszyły następujące zagadnienia:

  • Co właściwie oznacza to wyrażenie i skąd się wzięło?
  • Jakie są formy i przejawy hejtu w necie?
  • Kto i dlaczego hejtuje, czyli osobowość i psychologia hejtera.
  • Jaka jest odpowiedzialność karna za takie zachowania?
  • Czy hejterzy naprawdę są anonimowi?
  • Jak reagować na „mowę nienawiści” w Internecie?

Na zakończenie obejrzeliśmy film pokazujący psychologiczne portrety hejterów i hejtowanych.

Pamiętajcie!

Według kodeksu karnego ścigane są zniesławienie i znieważenie innej osoby, propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, znieważenie grupy lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo jej bezwyznaniowości oraz znieważenie narodu lub Rzeczpospolitej.

Zniesławienie to pomówienie, które prowadzi do poniżenia w oczach opinii publicznej lub narażenia pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania stanowiska, zawodu lub danego rodzaju działalności.

Znieważenie to użycie zwrotu, gestu lub obrazu, które powszechnie odbierany jest za pogardliwy, wulgarny lub ośmieszający, obraźliwy i naruszający godność pokrzywdzonego.

Szczególnie chronione przed znieważeniem, zniesławieniem i pomówieniem są osoby będące funkcjonariuszami publicznymi, w tym nauczyciele. Dlaczego? Ponieważ ich dobre imię jest nierozerwalnie związane z wykonywanym zawodem zaufania społecznego.

I jeszcze jedno: jeśli hejtujesz w sieci, to prawdopodobnie chcesz się dowartościować, poniżając innych. Może poszukasz lepszych metod na podniesienie swojej samooceny?

AK