Odblaskowa Szkoła

 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu  przystąpiła do X edycji Małopolskiego  Konkursu Odblaskowa Szkoła, nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.


Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Uczniowie z klas 0-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt.”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” .

Starsze klasy  IV-VI napisały test wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

 Uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w nakręcaniu filmiku „Jestem widoczny, noszę odblask”.