Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w Stulecie Odzyskania Niepodległości

10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

Uroczystość została poprzedzona wyłonieniem zwycięzcy I, II i III miejsca spośród laureatów – uczniów kl. 7- 8 szkół podstawowych oraz kl. 3 dotychczasowych gimnazjów w kategorii prezentacja multimedialna.

Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, natomiast współorganizatorami: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz.

Konkurs miał na celu upamiętnienie: gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera Bitwy o Anglię, ks. prałata Bernardyna Dziedziaka – Niezłomnego kapłana diecezji tarnowskiej oraz gen. bryg. Andrzeja Galicy- twórcy jednostek podhalańskich.

Galę finałową poprzedziło wystawienie posterunku honorowego żołnierskiego z bronią, przy wizerunkach: gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, ks. prałata Bernardyna Dziedziaka, gen. bryg. Andrzeja Galicy.

– udział Wojska Polskiego i partnerów społecznych –

Podczas uroczystości wojskową asystę honorową wystawił 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla oraz 1. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia z Rzeszowa.

W skład WAH, którą zapewniła 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza z Rzeszowa, wchodził posterunek honorowy żołnierski z bronią i dwa poczty sztandarowe. Znak bojowy – Sztandar 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich reprezentował poczet sztandarowy w składzie: ppor. Lewicki Dariusz, mł. chor. Szczygielski Paweł, kpr. Kostkowicz Krzysztof, Znak bojowy – Sztandar 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich prezentował poczet sztandarowy w składzie: Dowódca Pocztu ppor. Karol Wcisło, asystujący kap. Andrzej Rydzik, sztandarowy kpr. Robert Gierlak.

Wartę honorową przy wizerunkach Niezłomnych Bohaterów zaciągnęli wartownicy: 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich – st. szer. Mickiewicz Krzysztof, st. szer. Kluczyński Krzysztof oraz 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich: st. szer. Krystian Kozłowski, szer. Krzysztof Furgała

Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję konkursu rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych: 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia
z Rzeszowa oraz Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, po czym został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

Na galę finałową przybyli m.in. laureaci, uczniowie wyróżnieni wraz z rodzicami i opiekunami naukowymi.

Niestety ze względów organizacyjno – wizowych oraz finansowych mino chęci uczestnictwa w Gali Finałowej nie mogli przybyć laureaci z Melitopola na Ukrainie.

Następnie przystąpiono do przywitania zaproszonych gości: Jana Dudy Posła RP, Józefa Leśniaka Posła RP, Jarosława Baziaka reprezentującego Posła RP Pana Andrzeja Gut – Mostowego , mjra Leszka Zabrzeńskiego z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. inż. Jana Jastrzębskiego Dziekana Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych w Warszawie, ppor. Piotra Budzynia z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, ppor. Dariusza Lewickiego z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla, ppor. Karola Wcisło z 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie reprezentującego dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, ks. kapelana Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Roberta Młynarczyka reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego Jego Eminencję gen. bryg. Józefa Guzdka, st. sierż. pil. Pawła Ziębę 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, plut. Marcina Pusza z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Ludomira Handzel Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Adama Skwarło starszego wizytatora reprezentującego Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty, Elżbietę Sabik Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ujanowicach, ks. prałata Czesława Paszyńskiego, Krzysztofa Krawczyka prezesa firmy NOVA w Nowym Sączu, Dawida Dumany – radnego Miasta Nowego Sącza, dr Grzegorza Krzaka historyka członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Anastazji Plechty – historyka, członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Tadeusza Szabli- historyk, członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Edwarda Kantora modelarza z Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego „Orlik” członka Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, Małgorzaty Komsta krewnej ks. Bernardyna Dziedziaka, Grzegorza Sołtys kustosza kaplicy na Podchełmiu koło Grybowa, Uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Kingi w Ujanowicach wraz z opiekunami panią Weroniką Waligórą oraz panią Katarzyną Stach, pod których kierunkiem uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny poświęcony postaci ks. prałata Bernardyna Dziedziaka, który swą posługę kapłańską pełnił w Ujanowicach przez 62 lata.

Następnie wspomniano, że patronat edukacyjny nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej oraz podano, iż komitet honorowy konkursu tworzyli: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Anna Paluch Poseł RP, Andrzej Gut- Mostowy Poseł RP, Arkadiusz Mularczyk Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność, Barbara Ziółkowska-Tarkowska, prof. dr hab. Janina Marciak – Kozłowska, dr n. med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Zwrócono uwagę, że partnerami konkursu byli: Wydawnictwo Buk z Białegostoku, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii a patronat medialny sprawował Dom Wydawniczy Rafael oraz TVP3 Kraków.

Następnie zaznaczono, że tegorocznymi sponsorami konkursu byli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, IPN, Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego, Andrzej Jeż Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, Andrzej Gut – Mostowy Poseł RP ,Arkadiusz Mularczyk Poseł RP, Anna Paluch Poseł RP, Józef Leśniak Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Jan Duda Poseł RP, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Małgorzata Komsta – krewna ks. Bernardyna Dziedziaka, Silver Computer Nowy Sącz, Wydawnictwo Buk z Białegostoku, Prószyński i S-ka, Granna, NSZZ Solidarność Komisja Krajowa, Aeroklub Nowy Targ, Aeroklub Podhalański Nowy Sącz, Koral, Lucyna i Józef GRZYB Piekarnia Tęgoborze, Surge Polonia, Sady Wincenta, dr n. med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, prof. dr hab. Janina Marciak – Kozłowska, Odzież uliczna, RED is BED, Księgarnia św. Jacka, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Fakro, Wiśniowski, Wydawnictwo Buk , Wydawnictwo Rafael, Wydawnictwo Zysk i S-ka , Goods.pl/Solid-Data Wołomin, RTCK Nowy Sącz, Łącki Bank Spółdzielczy, Ks. Krzysztof Romański, Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, GOK Biały Dunajec, Miłujcie się, Bakoma , Instalator S.C. M. Dziedzic R. Filipek M. Starzyk, Ekopromed, 21 BSP im. gen, brygady Mieczysława Boruty, 1.RODN Kraków – Balice

Z kolei zaproszeni goście zabrali głos: Jan Duda Poseł RP, Józef Leśniak Poseł RP, Jarosław Baziak odczytał list skierowany do uczestników konkursu przez Posła RP Gut – Mostowego, kpt. inż. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych w Warszawie, ppor. Piotr Budzyń z 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza, Adam Skwarło starszy wizytator reprezentujący Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Na ręce Dyrektor szkoły Beaty Mac w podziękowaniu za popularyzowanie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego zostało przekazane pamiątkowe przez ppor. Piotra Budzynia z 1.Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice.

Po wystąpieniach gości miał miejsce montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez chór złożony z uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Kingi w Ujanowicach, przybliżał on postać ks. Bernardyna Dziedziaka, występ został nagrodzony ogromnymi brawami.

Podano również, że w bieżącym roku szkolnym do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii wpłynęły zgłoszenia ze 105 szkół w tym z 20 spoza granic kraju: z Czeskiej Republiki, Słowacji, Francji, Irlandii, Kazachstanu, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu.

Nadesłano 558 prac w tym 102 ze środowisk polonijnych. Zdarzały się również prezentacje multimedialne, niezgodne z tematem konkursu, które nie zostały ujęte w zestawieniu. We wszystkich kategoriach wyłoniono 80 laureatów a wyróżniono 121 uczniów.

Prezentacje multimedialne przygotowało 162 uczniów, ks. Bernardynowi Dziedziakowi było poświęconych 69 prezentacji, natomiast gen. bryg. Andrzejowi Galicy 93 prezentacje multimedialne.

Prace modelarskie nadesłało 108 uczniów a prac plastycznych wpłynęło 290 zarówno praca modelarska jak i plastyczna miały na celu upamiętnienie postaci gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.

Tym razem uczniowie musieli się zmierzyć z bardzo wymagającą literaturą konkursową a w przypadku ks. Bernardyna Dziedziaka jeszcze do końca nie opracowaną. Przy okazji złożono podziękowania ks. Józefowi Treli ze Żmiącej oraz pani Małgorzacie Komsta spokrewnionej z ks. Dziadziakiem za udostępnienie materiałów z prowadzonych przez siebie archiwów.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę składającą się z prac laureatów i uczniów wyróżnionych – modele samolotów, prace plastyczne.

Natomiast Sądeckie Towarzystwo Lotnicze Orlik udostępniło ekspozycję modeli makiet szybowców, samolotów holujących oraz makiet samolotów turystycznych i modeli do nauki pilotażu.

W tym roku zostały również wręczone nagrody specjalne, dla dziesięciu laureatów ufundowane przez Barbarę Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Gratulujemy laureatom, uczniom wyróżnionym, opiekunom naukowym oraz rodzicom uzyskania przez ich podopiecznych tytułu laureata oraz otrzymania wyróżnień.

Życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Gołąb