KONKURS NA LOGO ROZSTRZYGNIĘTY

Komisja rozstrzygnęła zorganizowany konkurs na oficjalne LOGO

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Przywrócić głoś Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

Dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

oraz środowisk polonijnych

Spośród zgłoszonych  prac, miejsce pierwsze zajął projekt  ucznia klasy 7B Mikołaja Sediwy, miejsce drugie projekt uczennicy klasy 6C Anny Ślipek i miejsce trzecie uczennicy klasy 7C Weroniki Janik.

Zgodnie z zasadami konkursu projekt logo miał nawiązywać do upamiętniania Bohaterów Niezłomnych i zachęcać do poznawania najnowszej historii Polski. Spośród wszystkich prac, projekt Mikołaja Sediwy  był najbardziej zbliżony do założeń konkursowych.