Zajęcia z pierwszej pomocy w klasie III

W miesiącu lutym 2019r. zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy nagłym wypadkom. Szkolenie przeprowadzono na zajęciach w klasie 3B a prowadziła je pani Aleksandra Matejov’a. Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, jak postępować w przypadku omdlenia lub zadławienia. Potem przyszedł czas na praktyczne ćwiczenia.