FINAŁ AKCJI “ZNICZ”

W wyniku zbiórki zniczy organizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu – Caritas zebrano 156 zniczy. Zostały one zapalone na zaniedbanych grobach, którymi już dawno nie opiekuje się nikt.

Dnia 30 października 2018 roku uczniowie zaangażowani w szkolnym wolontariacie, samorząd szkolny i uczniowie klasy IV b integracyjnej  udali się na miejski cmentarz miejski. Porządkowali zaniedbane groby oraz grób  kpt. Floriana Wawrykiewicza , którym opiekuje się nasza szkoła. Zapalili znicze także  w miejscach poświęconych bohaterom wojennym.

Całemu przedsięwzięciu towarzyszył duch pomocy i integracji. Opiekunami uczniów byli pani Dorota Bodziony, pani Małgorzata Janik i pan Radosław Stawiarz.