Dzień 2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dzień 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII.

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mają zajęcia zgodnie z planem przypadającym na ten dzień.

Świetlica w tym dniu pracuje od godziny 7:00 do godziny 16:00.