Wspomnienie Świętego Jana Pawła II

Z okazji 100 rocznicy Urodzin Patrona Naszej Szkoły Samorząd Szkolny zebrał od nauczycieli kilka odczuć z nim związanych.

 

„Autorytet, jego spojrzenie na człowieka i jego pomoc w dochodzeniu do prawdy” – R. Kulig

„Wzór do naśladowania” – A.Gajkowska

„Nadzieja i siła, jaką dawał w Starym Sączu była niesamowita” – A. Kmiecik

„Największy Polak, patron naszej szkoły, którego dwukrotnie dane mi było spotkać” – H. Potoniec

„Największy autorytet, zawszę odwołuję się do jego nauk i twierdzeń” – D. Makulak

„Wielki autorytet.”  – D. Mężyk-Stępień

„Wierzę w jego świętość i czyny” – D. Dąbrowska

„Pamiętam wielokrotne spotkania z nim. Wzór do naśkadowania” – ks. P Jaworski

„Był jednym z najsłynniejszych Polaków XXw, – odcisnął piętno oraz dał nadzieję” – B. Rzeźnik

„Wybitny papież Polak”. – A. Stępień

 

To jedynie kilka słów jakie udało się zebrać w tych trudnych dla nas czasach i ze względu na ograniczenia w szkole. Mamy jednak nadzieję, że zachęcą was one do bliższego zapoznania się z naszym patronem szkoły i że w związku z tą niezwykłą okazją  zadacie pytania na jego temat swoim rodzicom i dziadkom, którzy go pamiętają.