Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Święto „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W ramach obchodów MMBSz zapraszamy uczniów do włączenia się w akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną: konkurs na klasę, która przeczyta najwięcej książek  w danym roku szkolnym oraz konkurs plastyczny na maskotkę biblioteki.

REGULAMIN:

  1. Konkurs trwa od 24 września do 24 października 2018 roku.
  2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie SP 21.
  3.  Nagrodzone zostaną dwie najlepsze prace, pozostałe otrzymają dyplomy lub punkty z zachowania ustalone w Statucie Szkoły.
  4. Wygrane projekty zostaną maskotkami biblioteki, a ich wizerunki będą używane do ozdabiania biblioteki szkolnej i ogłoszeń z nią związanych.
  5. Technika: dowolna praca plastyczna na formacie A4 lub A3.
  6. Do każdej pracy musi być dołączona karta ze zgodą rodziców – do odebrania w bibliotece szkolnej.
  7. Pełny regulamin konkursu jest do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

Kolejnymi akcjami, które odbędą się w naszej bibliotece na przełomie października i listopada, są: „Dzień Głośnego Czytania”, „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek” oraz „Pasowanie na Czytelnika” uczniów klas pierwszych.

Na gazetce ściennej w bibliotece pojawią się też informacje na temat ciekawych wydarzeń w innych nowosądeckich bibliotekach. Na bieżąco wystawiamy również do przeglądania interesujące tytuły dla wszystkich grup wiekowych.

Zapraszamy również uczniów do udziału w działaniach wolontaryjnych w ramach akcji „Lekarze książek”, której celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę biblioteki szkolnej i wykształcenie postawy szacunku dla książki. Udział w akcji polega na wykonywaniu gazetek tematycznych, pomocy w porządkowaniu książek, ich oprawie, podklejaniu i wyszukiwaniu uszkodzeń w egzemplarzach. Do działań wolontariatu bibliotecznego może zgłosić się każdy uczeń – na przerwach oraz przed i po lekcjach.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

AK

Klasy I na wycieczce w Pasiece ,,Barć’’ w Kamiannej.

20 września 2018 roku wszystkie klasy pierwsze były na wycieczce w Pasiece ,,Barć’’ w Kamiannej.

Zwiedziliśmy kościółek, skansen uli, poznaliśmy sposób powstawania miodu, robiliśmy świeczki z wosku, degustowaliśmy pyszny miodzik, robiliśmy słodkie zakupy.

Wycieczka była bardzo udana.

AR

Wycieczka na Halę Łabowską klas 5a i 6b

Dnia 18 września 2018 uczniowie klas 5a i 6b wraz z nauczycielami wybrali się na wycieczkę górską na Halę Łabowską. Wędrówka rozpoczęła się od Łabowca szlakiem turystycznym do Schroniska PTTK położonego w centralnej części pasma Jaworzyny Beskidu Sądeckiego.

Podczas wędrówki górskim szklakiem dzieci podziwiały piękno ojczystej przyrody. Poznały też historię związaną z pomnikiem upamiętniającym żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich walczących z hitlerowskim najeźdźcą. Pod koniec wyprawy było też pieczenie kiełbasek i zabawy na polanie.

 

MM

 

Wycieczka klas drugich do Muszyny-Zdroju

We wtorek, 18 września, dzieci z klas drugich uczestniczyły w wycieczce do Muszyny-Zdroju – urokliwego miasteczka położonego pośród wzgórz Beskidu Sądeckiego nad rzeką Poprad.

Wyprawa rozpoczęła się w największych w kraju Ogrodach Sensorycznych, nazywanych również Ogrodami Zmysłów. Liczne ścieżki spacerowe umożliwiały dzieciom swobodne poruszanie się pomiędzy drewnianymi mostkami, licznymi kaskadami i altankami w sześciu strefach: zdrowia, zapachowej, wzrokowej, słuchowej, dotykowej i smakowej. Z platformy widokowej uczestnicy wycieczki podziwiali malowniczy widok na panoramę miasteczka z Beskidem Sądeckim w tle, a w pijalni „Antoni” degustowali wody mineralne o wyjątkowych walorach smakowych i leczniczych.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył uczniom pobyt w Ogrodach Biblijnych, w których umieszczone zostały wymienione w Piśmie Świętym gatunki roślin, miniaturowe krajobrazy oraz architektura i rzeźby ilustrujące poszczególne tematy biblijne.
W drodze powrotnej na dzieci czekały wspólna zabawa oraz ognisko w gospodarstwie agroturystycznym w Powroźniku. Harcom i śmiechom nie było końca. Gdy nadszedł czas powrotu do domu, uczestnicy wyprawy z żalem opuszczali gościnne progi gospodarstwa.

DK

 

Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny

We wtorek, 4 września, społeczność naszej szkoły wzięła udział w nabożeństwie inaugurującym nowy rok szkolny.

Mszy św. przewodniczył ksiądz doktor Piotr Jaworski, który w tym roku szkolnym będzie katechetą w SP 21. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Krzysztof Romański, który w swojej wypowiedzi nawiązał do „Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych”. Przestrzegł w ten sposób młodych ludzi przed brakiem życiowej mądrości i przezorności. Ksiądz katecheta zachęcił dzieci i młodzież do podejmowania właściwych decyzji, również tych związanych z rozpoczynającą się właśnie nauką i pracą. Przypomniał też, że powinniśmy być wobec siebie uprzejmi, życzliwi i przyjaźni, a wtedy nasza wspólna codzienność będzie piękniejsza.
Na zakończenie nabożeństwa do zgromadzonych nauczycieli, uczniów oraz rodziców zwrócił się ks. proboszcz Czesław Paszyński. Wspomniał on między innymi o niedawnym pobycie w Afryce, gdzie marzeniem każdego dziecka, bardzo często nieosiągalnym, jest chodzenie do szkoły. W ten sposób uczniowie naszej szkoły po raz kolejny usłyszeli o swoich rówieśnikach, dla których możliwość zdobywania wykształcenia jest jedną z największych wartości.

Serdecznie witamy wśród nas nowego katechetę, księdza dr Piotra Jaworskiego.

AK

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września 2018 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
W tej ważnej chwili dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom naszej szkoły towarzyszyli goście: dr Michał Wenklar, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza, panowie Józef Gryźlak i Patryk Dumana, a także reprezentantki Rady Rodziców – pani Barbara Drelich oraz pani Izabela Sediwy.

Zebranych powitała dyrektor szkoły, mgr Beata Mac, która szczególnie ciepłe słowa skierowała do nowych uczniów SP 21. Pani Beata Mac, której w wyniku przeprowadzonego konkursu Prezydent Miasta Nowego Sącza powierzył stanowisko dyrektora szkoły, krótko przedstawiła główne kierunki swoich planowanych działań i zapoznała zgromadzonych ze zmianami, jakie zaszły w placówce w związku z reformą oświatową.

Następnie gość honorowy, dr Michał Wenklar, w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej przekazał pierwszoklasistom zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego oraz długopisy i ołówki z nadrukiem nawiązującym do 100-lecia Niepodległości. Wizyta pana Michała Wenklara w SP 21 to część ogólnopolskiej akcji IPN „Mój pierwszy zeszyt”.

Po wystąpieniach pozostałych gości, którzy przede wszystkim życzyli społeczności szkolnej siły, wytrwałości oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, nadszedł czas na część artystyczną. Zgromadzeni w hali sportowej widzowie odbyli swoistą wędrówkę w czasie i przestrzeni, której głównym celem było uświadomienie uczniom, że nauka to nie tylko obowiązek, ale też przywilej, którego wiele milionów dzieci na świecie było i jest pozbawionych.

Szczególnie wzruszające okazało się przypomnienie czasu, gdy hitlerowska agresja na Polskę zniweczyła plany i marzenia tysięcy młodych ludzi oraz upamiętnienie najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego – dziewcząt i chłopców, którzy byli przewodnikami w kanałach, niszczyli butelkami z benzyną niemieckie czołgi, z bronią w ręku pełnili służbę na barykadach, roznosili konspiracyjną pocztę, transportowali opatrunki. W programie wspomniano również współczesnych bohaterów: Malalę Yousafsai oraz Ikebala Masiha – dzieci, które za prawo do edukacji były gotowe zapłacić najwyższą cenę.

Cześć artystyczna została przygotowana przez klasy 3b5d pod opieką wychowawczyń, mgr Anny Michalik oraz mgr Agnieszki Krzemień. Oprawę muzyczną zawdzięczamy mgr Danucie Dąbrowskiej, a dekoracje wykonała mgr Danuta Mężyk – Stępień.

W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzymy sukcesów w dążeniu do obranych celów i radości ze zdobywanej wiedzy, a ich Rodzicom satysfakcji z osiągnięć dzieci i dobrej współpracy ze szkołą.

AK

 

1 46 47 48