Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej