Szanowni Państwo. RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

Informuję, że spotkania organizacyjne odbędą się 25.08.2020 roku w budynku szkoły.O godzinie spotkania danego oddziału przedszkolnego zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez wychowawców w dniu 24.08.2020 roku. W spotkaniu ze względów sanitarnych może brać udział jeden rodzic/opiekun.

 

Dyrektor Beata Mac

Szanowni Państwo. Rodzice Uczniów klas I.

Informuję, że spotkania organizacyjne odbędą się 27.08.2020 roku w budynku szkoły.  O godzinie spotkania danego oddziału klasowego zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez wychowawców w dniu 24.08.2020 roku. W spotkaniu ze względów sanitarnych może brać udział jeden rodzic/opiekun.

 

Dyrektor Beata Mac.

Szanowni Państwo.

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/278/2020 Rady Miasta Nowego Sącza  z dnia 11 lutego 2020 r. z dniem 1 września 2020 r. szkoła została przekształcona w Zespół     Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu w skład  którego wchodzą Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu i Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Dyrektor Beata Mac

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

Zbliża się nowy rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to rok normalnej nauki. Na taki rok przygotowujemy organizacyjnie naszą Szkołę.  W szkole będzie obowiązywał nas wszystkich zaostrzony reżim sanitarny. Nowe przepisy będą dotyczyły między innymi przyprowadzania i odbierania uczniów na zajęcia szkolne i do świetlicy szkolnej, przebywania osób „trzecich” w szkole oraz planu lekcji dostosowanego do wytycznych MEN. Zmiany organizacyjne w szkole zostaną tak opracowane, aby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia zakażeń.

Bardzo proszę Rodziców, by przygotowując swoje dzieci do pójścia do Szkoły, uczulili je na obowiązujące zasady higieny i stosowanie się zaleceń.

Musimy zachować zasady dystansu społecznego – na ile jest to w sytuacjach szkolnych możliwe. Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, tylko każda klasa będzie mieć spotkanie oddzielne z wychowawcą klasy.

Jeśli nie zajdą nowe okoliczności, nie zostaną wydane nowe decyzje władz centralnych lub lokalnych, to mam nadzieję, że 1 września rozpoczniemy normalną szkolną naukę.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji początku roku szkolnego zostaną podane na stronie internetowej szkoły około 27 sierpnia 2020 roku.

Dyrektor Beata Mac

W dniach 18 i 19 maja 2020 roku odbył się w naszej szkole finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego : Przywrócić głos Niezłomnym – Nieobecnym na lekcjach historii. Jury oceniało prace nadesłane z całej Polski oraz przez przedstawicieli Polonii m.in. z Ukrainy czy Szwajcarii.  Ocenie podlegały modele samolotów , prace plastyczne a także prezentacje multimedialne. Bohaterami tegorocznej edycji konkursu byli: Święty Jan Paweł II,  Stanisław Skalski , ksiądz Bernardyn Dziedziak.
Niestety , ze względu na pandemię nie mogliśmy uhonorować laureatów  podczas uroczystej Gali. Dlatego też zaświadczenia i dyplomy przesyłaliśmy pocztą ,a do zdjęcia mogliśmy zaprosić jedynie laureatów i osoby wyróżnione    z naszej szkoły.
Na pamiątkowej fotografii widać , więc : Panią Dyrektor Beatę Mac , Panią Dyrektor Małgorzatę Bienias – Pasek , która była nauczycielem – opiekunem naszych laureatów , Panią Danutę Mężyk – Stępień , Panią Dorotę Damian – nauczycieli , którzy pomagali uczniom . Przede wszystkim są tutaj laureaci         i wyróżnieni w tym ogólnopolskim konkursie uczniowie:
Jan Ratyński, Paweł   Ratyński, Alicja  Wachel, Weronika Janik, Jakub Haś, Kacper Wachel, Patryk Sus, Grzegorz Ostolski oraz Szymon Sus.
 
 
 
 
 
1 2 3 4 50