SZANOWNI PAŃSTWO,RODZICE DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS I-VIII

W zakładce dla Rodziców umieszczone zostały uaktualnione „Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu w czasie jego funkcjonowania w okresie epidemii COVID-19”. Proszę o zapoznanie się z dokumentem i wydrukowanie załącznika. Podpisane oświadczenia Uczniowie przynoszą na rozpoczęcie roku szkolnego i przekazują Wychowawcy. Oświadczenia będą dostępne również  w wersji papierowej w poniedziałek przed wejściem do szkoły.
Dyrektor-Beata Mac

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z ustaleniami prosimy o pobranie i uzupełnienie druków. Informujemy również, że druki w wersji papierowej będą do odbioru w poniedziałek przed wejściem do szkoły. Prosimy, aby wypełnione oświadczenie były dostarczone do szkoły 1 września 2020 r. i przekazane Wychowawcy podczas spotkania.

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCHZgodnie z ustaleniami prosimy o pobranie i uzupełnienie druków. Informujemy również, że druki w wersji papierowej będą do odbioru w poniedziałek przed wejściem do szkoły.
Prosimy, aby wypełnione oświadczenie były dostarczone do przedszkole w dniu, w którym dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się wg ustalonego harmonogramu. 

 Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego tylko spotkania organizacyjne uczniów  z wychowawcami klas.

Bardzo proszę o stosowanie zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk lub jednorazowe rękawiczki, stosowanie dystansu społecznego.

Uczniowie klas I przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego z jednym rodzicem/opiekunem. Spotkania z wychowawcą klasy dla uczniów klas I odbędą się na sali sportowej.       

 Wejście do szkoły wejściem głównym i przejście na salę sportową. Wyjście po spotkaniu wyjściem bezpośrednio z hali sportowej.

Wychowawcy klas II i III oczekują na uczniów swoich klas przed szkołą (w razie niepogody na holu) w wyznaczonym miejscu o wyznaczonej porze. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły i punktualny odbiór.

Uczniowie klas IV – VIII po przyjściu do szkoły bezpośrednio kierują się do wyznaczonych sal, w których czekają na nich wychowawcy.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

 

Klasy I (sala sportowa)

Klasa I A godz. 9.00 – 9.45 wychowawca p. J. Smajdor-Kosakowska

Klasa I B godz. 10.00 – 10.45 wychowawca p. A. Ruchała

Klasa I C godz. 11.00 – 11.45 wychowawca p. R. Kliś

Klasa I D godz. 12.00 – 12.45 wychowawca p. D Kożuch

Klasa I E godz. 13.00 – 13.45 wychowawca p. I. Cisowska

 

Klasy II – III

Wychowawcy klas odbierają dzieci na dolnym holu.

Klasa II A godz. 8.00 – 8.45 sala 107

Klasa II B godz. 11.00 – 11.45 sala 107

Klasa II C godz. 8.15 – 9.00 sala 116

Klasa II D godz. 8.30 – 9.15 sala 108

Klasa II E godz. 11.30 – 12.15 sala 116

 

Klasa III A godz. 8.45 – 9.30 sala 104

Klasa III B godz. 9.00 – 9.45 sala 113

Klasa III C godz. 9.15 – 10.00 sala 112

 

Klasy IV – VIII

 

Klasa IV A godz. 8.00 – 8.45 sala 102 wychowawca p. K. Brzezowska

Klasa IV B godz. 8.15 – 9.00 sala 015 (mała sala gimnastyczna) wychowawca p. M. Jawor

Klasa IV C godz. 8.30 – 9.15 sala 117 wychowawca p. I. Hebenstreit – Kudlik

 

Klasa V A godz. 11.15 – 12.00 sala 102

Klasa V B godz. 11.30 – 12.15 sala 015 (mała sala gimnastyczna)

Klasa V C godz. 11.45 – 12.30 sala 117

 

Klasa VI A godz. 9.30 – 10.15 sala 204

Klasa VI B godz. 9.45 – 10.30 sala 115

Klasa VI C godz. 10.00 – 10.45 sala 117

Klasa VI D godz. 10.15 – 11.00 sala 103

 

Klasa VII A godz. 13.00 – 13.45 sala 204

Klasa VII B godz. 13.15 – 14.00 sala 103

Klasa VII C godz. 13.30 – 14.15 sala 117

Klasa VII D godz. 13.45 – 14.30 sala 015

Klasa VII E godz. 14.00 – 14.45 sala 115

 

Klasa VIII A godz. 13.00 – 13.45 sala 115

Klasa VIII B godz. 13.15 – 14.00 sala 016 (wyjście po spotkaniu ogród sensoryczny)

Klasa VIII C godz. 13.30 – 14.15 sala 129

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo. RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

Informuję, że spotkania organizacyjne odbędą się 25.08.2020 roku w budynku szkoły.O godzinie spotkania danego oddziału przedszkolnego zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez wychowawców w dniu 24.08.2020 roku. W spotkaniu ze względów sanitarnych może brać udział jeden rodzic/opiekun.

 

Dyrektor Beata Mac

Szanowni Państwo. Rodzice Uczniów klas I.

Informuję, że spotkania organizacyjne odbędą się 27.08.2020 roku w budynku szkoły.  O godzinie spotkania danego oddziału klasowego zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez wychowawców w dniu 24.08.2020 roku. W spotkaniu ze względów sanitarnych może brać udział jeden rodzic/opiekun.

 

Dyrektor Beata Mac.

1 2