Komunikat Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii

Termin nadsyłania prac konkursowych został przesunięty
do 15 kwietnia 2020r.

Komunikat Organizatorów XX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, iż przesunięciu ulega termin pierwszego etapu (eliminacji szkolnych) XX EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „ZIEMIA SĄDECKA OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI” – rok szkolny 2019/2020. Komisje konkursowe pierwszego etapu (eliminacji szkolnych) proszone są o przesłanie protokołów z przeprowadzonego konkursu Organizatorom II etapu w terminie do 20 kwietnia 2020 r.Przypominamy, iż Dyrektorzy szkół ustalają indywidualnie termin, zasady organizacji oraz wyznaczają opiekuna I etapu konkursu.

O ewentualnych innych zmianach związanych z przeprowadzeniem konkursu poinformujemy w kolejnych komunikatach.