Rekrutacja do I klasy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu

ogłasza rekrutację

do klasy pierwszej

na rok szkolny 2024/2025.

Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami rozpoczyna się 1 marca 2024 r.Dokumenty można pobrać ze strony www.sp21.sacz.edu.pl w zakładce Dla Rodziców/ Rekrutacja do klasy 1

lub otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

Uzupełnione, kompletne zgłoszenia/wnioski wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu.

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016- Prawo oświatowe (Dz. U.2023 poz.900,1672,1718,2005)

Rozdział 6 art.130-131

w sprawie określenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Sączu

w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz