Klasa 8 – informacje o egzaminach i rekrutacji

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2023/2024

Terminy egzaminów