Świetlica

OGÓLNE CELE PROGRAMOWE PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  czytaj dalej

Świetlica szkolna otwarta jest codziennie od 6:30 do 16:30

                                        ,,Świetlica to nasz drugi dom.

                                        Od nas zależy, jak będziemy się tu czuli

                                       Starajmy się, aby nam było dobrze z innymi,

                                                                                            a innym z nami’’

Jak spędzamy czas w świetlicy szkolnej ?

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie spędzają czas przed lub po zajęciach lekcyjnych. W świetlicy  dzieci mają możliwość poznania  nowych kolegów i  koleżanek spoza klasy oraz zawierania nowych przyjaźni.

Wychowawcy świetlicy starają się, aby atmosfera panująca w świetlicy była serdeczna i miła,  a wszyscy czuli się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Świetlica szkolna umożliwia wychowankom uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. Oprócz codziennych zajęć uczniowie mają możliwość odrobienia prac domowych, korzystają z licznych gier planszowych, układanek edukacyjnych i różnego rodzaju klocków do zabaw konstrukcyjnych.

Wychowankowie uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewają piosenki, biorą udział zajęciach plastycznych, spotkaniach z literaturą i poezją, czasami oglądają bajki i filmy edukacyjne. Najbardziej ulubioną przez dzieci formą spędzania wolnego czasu w świetlicy  są oczywiście zabawy ruchowe i zajęcia sportowe. W miarę możliwości korzystamy z sali gimnastycznej oraz  zabaw na świeżym powietrzu, boisku szkolnym czy osiedlowym placu zabaw. W godzinach popołudniowych uczniowie mają również możliwość relaksu i odpoczynku po zajęciach lekcyjnych – słuchają bajek, wierszy i opowiadań czytanych przez wychowawców, korzystają z dostępnej literatury dziecięcej, wspólnie bawią się i organizują sobie czas wolny według własnych pomysłów i zainteresowań.

W świetlicy nie tylko spotkasz się z kolegami i koleżankami i miło spędzisz czas, ale również , pośmiejesz się, pobawisz i nauczysz  wielu ciekawych rzeczy.